Erfaring

Det man bevæger, flytter sig

For mig er nærvær, medfølelse og nænsomhed hjørnesten i terapien. Jeg møder dig med respekt og fuld accept af alt hvad du er og har i dig, når du sidder i stolen i samtaleterapien eller ligger på briksen i kropsterapien. Jeg er uddannet kropsterapeut hos Totum, og psykoterapeut med 4-årig uddannelse fra Center for selvudvikling. 

Jeg ved rigtig meget om dynamikken mellem sindet, kroppen, psyken og følelseslivet. Jeg har årtiers erfaring af egen indre proces, gennem terapi, meditation, yoga, dans og kropsterapi. Jeg kender mig selv fra et sted, hvor vanskeligheder og bekymringer har lagt mig ned, hvor det føles som om det sidder fast, og der kun er kontakt til tyngde og håbløshed. Jeg kender samtidig til at flytte det, og til igen og igen at få fat i den indre kontakt, der leder mig ind i livfuldhed, vitalitet, kraft og håb for fremtiden. 
 
Mit eget arbejde har handlet meget om at finde balancen mellem at rumme en stor sensitivitet og blik for andre mennesker, og samtidigt tage min kraft til mig, og lade den fylde og komme til udtryk. Jeg har fundet, at det ikke er et spørgsmål mellem sensitivitet eller kraft, men om at lade begge dele komme til udfoldelse, og derigennem finde en indre balance, som rummer mere af mig, og er sundere afstemt med omverdenen.

Hos mig får du støtte til at møde sig selv

Jeg kender til omfanget af hvad den indre proces kræver henimod at møde os selv, og betydningen af nænsomt at blive mødt, fulgt, støttet, holdt og forstået undervejs. Jeg kender til de aflukninger, vanskelige følelser og vildfarelser vi har i os. Jeg har stor respekt for kraften og størrelsen af forkerthedsfølelse, kropsligt mindreværd, sorg, angst, depression og lukninger i sindet. Men jeg er ikke bange for det, og jeg bliver sammen med dig i det, der viser sig for dig i terapien. Jeg kender veje hen til det sted vi hver især må finde, på vejen over i et mere udfoldet og håbefuldt sted, hvorfra det er muligt at flytte på indre dynamikker og fastlåste mønstre, hvorfra vi kommer fri.  

En terapeutisk session hos mig, tager altid udgangspunkt i hvor du er, hvad du er fyldt af, og hvad du ønsker dig. Jeg tror på at vi har en iboende længsel efter ”blot” at få lov til at være den vi er, og blive forstået og mødt i det. Hos mig finder du et rum, hvor der er plads til dine inderste tanker, dine vanskeligheder, dine håb og dine drømme. Jeg har ikke nogen ladninger og du kan ikke gøre eller sige noget, som er eller bliver forkert. Hos mig er ALT hvad du er og har i dig velkomment. Jeg hjælper dig med at komme på sporet af at pakke dig selv op, så du kan folde dit følelsesliv og din kropslighed ud.  

Relevant erfaring og uddannelse

Jeg har erfaringer i at arbejde med

I terapien arbejder jeg for mere

Jeg kan hjælpe dig med at starte den bevægelse i dig, der kan ændre dit liv